2008 m. rugsėjo 12 d., penktadienis

Darbo kambarys

Mano darbo kambarėlis, kuriame praleidžiu daugiausia laikoO šis rojaus kampelis dukters. Deja ti retsykiais jis taip gerai atrodo.
Gaila, kad po kokių metelių šį kambarėlį teks perleisti dukrai. Tada būsiu tikra benamė.