2009 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Su Šv. Velykom

Aušta, jau aušta rytas šviesus…
Ar girdite aidint trimitų garsus?
Jie žinią brangiausią pasauliui paskelbs
Ir žemė gyvenimui vėl prisikels,
Kai visa, kas gyva nubus, išsities.
Lai sielas viltis ir palaima užlies!
Su Šv. Velykom